CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

Cursos disponibles

M02 Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia

Mòdul professional 2: Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia Durada: 66 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: muntatge de xarxes locals cablades. 16h UF 2: instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades. 23h UF 3: infraestructures de xarxes de dades sense fil…
 • Professor: ALBERT MARCET I VALDES [PROF]

M05 Equips microinformàtics

 • Professor: ORIOL SALAVERT SALA [PROF]

M06 Instal.lacions domòtiques

Mòdul professional 6: Instal.lacions domòtiques Durada: 99 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: Automatització d'habitatges. 11h UF 2: Instal.lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 44h UF 3: Instal.lacions domòtiques amb autòmats programables. 22h UF 4: Instal.lac…
 • Professor: Admin User

M07 Instal.lacions de radiocomunicacionsMòdul professional 7: Instal.lacions de radiocomunicacions

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 66h
UF 2: Manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 33h
 • Professor: JOAN RIBERA OLIVA [PROF]

M08 Instal.lacions elèctriques bàsiques

Mòdul professional 8: Instal.lacions elèctriques bàsiques Durada: 165 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: Muntatge de circuits elèctrics bàsics. 30h UF 2: Instal.lacions elèctriques bàsiques en habitatges. 75h UF 3: Instal.lacions elèctriques bàsiques en locals. …
 • Professor: CARLES HERVAS CASTILLO [PROF]
 • Professor: Admin User

M09 Electrònica aplicada

 • Professor: JOAN RIBERA OLIVA [PROF]

M13 Sintesi

 • Professor: ORIOL SALAVERT SALA [PROF]

M15 Dual en instal.lacions de telecomunicacions

 • Professor: CARLES HERVAS CASTILLO [PROF]
 • Professor: ALBERT MARCET I VALDES [PROF]
 • Professor: JOSEP MARQUES ROSSELL [PROF]
 • Professor: ORIOL SALAVERT SALA [PROF]