Mòdul professional 6: Instal·lacions domòtiques
Durada: 132 hores
Unitats formatives que el componen:

UF 1: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats. 66h
UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes centralitzats i distribuïts. 66h