Mòdul professional 2: Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
Durada: 165 hores

Unitats formatives que el componen:
UF 1: instal·lació i muntatge de xarxes locals cablades. 77h
UF 2: infraestructures de xarxes de dades sense fil. 33h
UF 3: centraletes telefòniques de baixa capacitat. 55h