Mòdul professional 7: Instal.lacions de radiocomunicacions
Durada: 99 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 66h
UF 2: Manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 33h