CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

Available courses

M02 Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia

Mòdul professional 2: Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia Durada: 66 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: muntatge de xarxes locals cablades. 16h UF 2: instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades. 23h UF 3: infraestructures de xarxes de dades sense fil…

M05 Equips microinformàtics

Mòdul professional 5: Equips microinformàtics Durada: 99 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: Muntatge d’equips informàtics. 22h UF 2: Instal.lació i configuració d’equips informàtics. 33h UF 3: Manteniment d’equips informàtics. 22h UF 4: Aplicacions informàtiques. 22h
  • Teacher: EVA ALCANTARILLA CARO [PROF]

M08 Instal.lacions elèctriques bàsiques

Mòdul professional 8: Instal.lacions elèctriques bàsiques Durada: 165 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: Muntatge de circuits elèctrics bàsics. 30h UF 2: Instal.lacions elèctriques bàsiques en habitatges. 75h UF 3: Instal.lacions elèctriques bàsiques en locals. …

M09 Electrònica aplicada

Mòdul professional 9: Electrònica aplicada Durada: 165 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: Circuits de corrent continu i electromagnetisme. 33h UF 2: Circuits de corrent altern. 33h UF 3: Electrònica analògica. 33h UF 4: Electrònica digital no programable. 33h UF 5: Electròni…

M13 Sintesi
Mòdul professional 13: Sintesi

Durada: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Sintesi. 33h


M15 Dual en instal.lacions de telecomunicacions


M15: Mòdul DUAL en instal.lacions de telecomunicacions

Durada: 363 hores

UF1: Projectes en instal.lacions de telecomunicacions
  • Teacher: TOMAS GARCIA VERDUGO [PROF]
  • Teacher: JOSEP MARQUES ROSSELL [PROF]