CFGS Automatització i robòtica industrial

Available courses

M01 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics


M01: SISTEMES ELÈCTRICS, PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS (132 hores).

UF1: Automatització elèctrica cablada (66 hores).

UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica (33 hores).

UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica (33 hores).

M04 Sistemes de potència


M04: SISTEMES DE POTÈNCIA (165 hores).

UF1: Configuració d'instal·lacions elèctriques (44 hores).

UF2: Màquines elèctriques (55 hores).

UF3: Electrònica de potència (33 hores).

M05 Documentació tècnica

M05: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (66 hores). UF1: Documentació gràfica en projectes d'automatització i robòtica industrial (33 hores). UF2: Documentació escrita en projectes d'automatització i robòtica industrial (22 hores). UF3:  Pressupostos en projectes d'automatització i robòtica …
  • Teacher: ANTONIO VASCO RODRIGUEZ [PROF]

M10 Informàtica industrial

  • Teacher: MONTSERRAT CARBONELL MAÑE [PROF]