M05: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL (66 hores).

UF1: Documentació gràfica en projectes d'automatització i robòtica industrial (33 hores).

UF2: Documentació escrita en projectes d'automatització i robòtica industrial (22 hores).

UF3:  Pressupostos en projectes d'automatització i robòtica industrial (11 hores).