Mòdul professional 5: instal·lacions domòtiques
Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:
UF 1: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats. 66h
UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes centralitzats i distribuïts. 66h