M04: SISTEMES DE POTÈNCIA (165 hores).

UF1: Configuració d'instal·lacions elèctriques (44 hores).

UF2: Màquines elèctriques (55 hores).

UF3: Electrònica de potència (33 hores).