Mòdul professional 13: síntesi
Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:
UF 1: síntesi. 66h