CFGS Manteniment electrònic

  • UF1 Control i regulació de velocitat de motors (18-09-2019/25-11-2019)
  • UF2 Controladors lògics programables (26-11-2019/31-03-2020)
  • UF3 Xarxes industrials (01-04-2020/29-04-2020)
  • UF4 Manipuladors i robots (04-05-2020/29-05-2020)

Mòdul professional 9: Infraestructures i desenvolupament del manteniment electrònic.

Durada:  66h

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Planificació del manteniment. 22h

UF 2: Gestió del manteniment. 22h

UF 3: Gestió dels recursos humans i materials. 22h