CFGS Manteniment electrònic

  • UF1 Control i regulació de velocitat de motors (18-09-2019/25-11-2019)
  • UF2 Controladors lògics programables (26-11-2019/31-03-2020)
  • UF3 Xarxes industrials (01-04-2020/29-04-2020)
  • UF4 Manipuladors i robots (04-05-2020/29-05-2020)