Curs de seguiment del PAT del centre i totes les activitats de tutoria dels diferents grups del centre