CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

Available courses

MP13. Anglès


Anglés tècnic
 • Teacher: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Teacher: OSCAR MARZAL DIAZ [PROF]

MP14 PROJECTE D'ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

 • Teacher: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP01 Valoració de la condició física i intervenció en accidents

 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP02 Dinamització grupal

 • Teacher: M.DOLORS BRUSAU ALOS [PROF]
 • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP03 Planificació de l'animació esportiva

 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP06 Activitats d'oci i temps lliure

 • Teacher: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]

MP07 Activitats físicoesportives d'implements

 • Teacher: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Teacher: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]

MP15 Formació en centres de treball

 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Teacher: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]