CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

Cursos disponibles

MP13. Anglès


Anglés tècnic
 • Professor: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Professor: OSCAR MARZAL DIAZ [PROF]

MP14 PROJECTE D'ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

 • Professor: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Professor: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Professor: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP01 Valoració de la condició física i intervenció en accidents

 • Professor: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Professor: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP02 Dinamització grupal

 • Professor: M.DOLORS BRUSAU ALOS [PROF]
 • Professor: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP03 Planificació de l'animació esportiva

 • Professor: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Professor: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP06 Activitats d'oci i temps lliure

 • Professor: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Professor: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]

MP07 Activitats físicoesportives d'implements

 • Professor: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Professor: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]

MP15 Formació en centres de treball

 • Professor: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Professor: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]