CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

Available courses

MP01 Valoració de la condició física i intervenció en accidents

  • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
  • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP02 Dinamització grupal

  • Teacher: M.DOLORS BRUSAU ALOS [PROF]
  • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP03 Planificació de l'animació esportiva

  • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
  • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP07 Activitats físicoesportives d'implements

  • Teacher: Noemí Carreras Rius [PROF]
  • Teacher: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]

MP08 Activitats físicoesportives d'equip

  • Teacher: M.DOLORS BRUSAU ALOS [PROF]
  • Teacher: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]