CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

Available courses

MP13. Anglès


Anglés tècnic
 • Teacher: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Teacher: OSCAR MARZAL DIAZ [PROF]

MP14 PROJECTE D'ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

 • Teacher: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP01 Valoració de la condició física i intervenció en accidents

 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]

MP05 Activitats físicoesportives individuals

 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Teacher: MIQUEL LÓPEZ DELGADO [PROF]

MP06 Activitats d'oci i temps lliure

 • Teacher: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Teacher: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
 • Teacher: MIQUEL LÓPEZ DELGADO [PROF]

MP07 Activitats físicoesportives d'implements

 • Teacher: NOEMÍ CARRERAS RIUS [PROF]
 • Teacher: MIQUEL LÓPEZ DELGADO [PROF]
 • Teacher: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]

MP08 Activitats físicoesportives d'equip

 • Teacher: EDGAR FARRAN CAMA [PROF]
 • Teacher: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]

MP09 Jocs i activitats físiques recreatives d'animació turística

 • Teacher: M.DOLORS BRUSAU ALOS [PROF]
 • Teacher: MIQUEL LÓPEZ DELGADO [PROF]