CFGS Activitats físiques i esportives

Cursos disponibles

C03 Activitats fisicoesportives d'equip

  • Professor: M.DOLORS BRUSAU ALOS [PROF]
  • Professor: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]

C07 Primers auxilis

  • Professor: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]

C14 Síntesi

  • Professor: ROSA ALABART ABOS [PROF]
  • Professor: M.DOLORS BRUSAU ALOS [PROF]
  • Professor: HECTOR COLOM CASASAYAS [PROF]
  • Professor: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]