CFGM Manteniment electromecànic

Cursos disponibles

IMC0- MP13 Projecte de Mecatrònica Industrial

 • Professor: SÍLVIA MULA ROCA [PROF]
 • Professor: ROGER SOLER RICA [PROF]

IMC0-MP01 Sistemes mecànics

 • Professor: MARTI ELIAS VIDAL [PROF]

IMC0-MP02 Sistemes hidràulics i pneumàtics

 • Professor: RAMON ULLDEMOLINS VIDAL [PROF]

IMC0 - MP03 Sistemes elèctrics i electrònics

 • Professor: ALBERT BARGUÉS NOGUERA [PROF]
 • Professor: ESMERALDA SARA SERRANO OUTES [PROF]

IMC0 - MP04 Elements de màquines

 • Professor: JORDI SOLE LLORDES [PROF]

IMC0 - MP05 Processos de fabricació

 • Professor: MARTI ELIAS VIDAL [PROF]

IMC0 - MP09- UF4 Robòtica

 • Professor: ALBERT BARGUÉS NOGUERA [PROF]
 • Professor: ESMERALDA SARA SERRANO OUTES [PROF]

IMC0 - MP10 Simulació de Sistemes mecatrònics

 • Professor: ALBERT BARGUÉS NOGUERA [PROF]
 • Professor: ESMERALDA SARA SERRANO OUTES [PROF]

IMC0 - MP15 Mecanització per control numèric

 • Professor: ROGER SOLER RICA [PROF]
 • Professor: RAMON ULLDEMOLINS VIDAL [PROF]