CFGM Manteniment electromecànic

Available courses

IMC0- MP13 Projecte de Mecatrònica Industrial

  • Teacher: SÍLVIA MULA ROCA [PROF]
  • Teacher: ROGER SOLER RICA [PROF]

IMC0-MP01 Sistemes mecànics

  • Teacher: MARTI ELIAS VIDAL [PROF]

IMC0-MP02 Sistemes hidràulics i pneumàtics

  • Teacher: RAMON ULLDEMOLINS VIDAL [PROF]

IMC0 - MP03 Sistemes elèctrics i electrònics

  • Teacher: JOSEP SALVADOR PONT SANJUAN [PROF]

IMC0 - MP04 Elements de màquines

  • Teacher: JORDI SOLE LLORDES [PROF]
  • Teacher: ROGER SOLER RICA [PROF]

IMC0 - MP05 Processos de fabricació

  • Teacher: MARTI ELIAS VIDAL [PROF]

IMC0 - MP09- UF4 Robòtica

  • Teacher: JOSEP SALVADOR PONT SANJUAN [PROF]

IMC0 - MP10 Simulació de Sistemes mecatrònics

  • Teacher: JOSEP SALVADOR PONT SANJUAN [PROF]