CFGM Manteniment electromecànic

Cursos disponibles

IM10 - MP01 Tècniques de fabricació

 • Professor: JORDI SOLE LLORDES [PROF]
 • Professor: RAMON ULLDEMOLINS VIDAL [PROF]

IM10 - MP03 Electricitat i automatismes elèctrics

 • Professor: ESMERALDA SARA SERRANO OUTES [PROF]
 • Professor: BENJAMIN TWOSE CHAGOYEN [PROF]

IM10 - MP06 - Muntatge i manteniment elèctric-electrònic

 • Professor: VICENTE POZO EJARQUE [PROF]
 • Professor: ESMERALDA SARA SERRANO OUTES [PROF]
 • Professor: GUILLEM SOLA CACERES [PROF]
 • Professor: BENJAMIN TWOSE CHAGOYEN [PROF]

IM10 - MP07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades

 • Professor: VICENTE POZO EJARQUE [PROF]
 • Professor: BENJAMIN TWOSE CHAGOYEN [PROF]

IM10 - MP13 Mòdul DUAL en Manteniment Electromecànic

 • Professor: MARIA BUSQUE ROSSICH [PROF]
 • Professor: SÍLVIA MULA ROCA [PROF]
 • Professor: BENJAMIN TWOSE CHAGOYEN [PROF]
 • Professor: RAMON ULLDEMOLINS VIDAL [PROF]