CFGS Manteniment electrònic

Available courses

M05 Manteniment d'equips d'àudio


Mòdul profesional 5: Manteniment d'equips d'àudio.

Durada: 66h

Unitats formativves que el componen:

UF 1: Funcionament d'equips d'àudio. 24h

UF 2: Verificacions d'equips d'àudio. 24h

UF 3: Diagnosi i reparació d'equips d'àudio. 18h
  • Teacher: ANTONIO VASCO RODRIGUEZ [PROF]

M07 Circuits electrònics analògics


Mòdul professional 8: Circuits electrònics analògics.

Durada:  231h

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Circuits analògics passius. 60h

UF 2: Circuits analògics actius bàsics. 68h

UF 3: Aplicacions de circuits analògics. 68h

UF 4: Diissenyy de circuits analògics. 35h
  • Teacher: ANTONIO VASCO RODRIGUEZ [PROF]

M08 Tècniques i processos de muntatge i manteniment d'equips electrònics

Mòdul professional 8: Tècniques i processos de muntatge. Durada:  231h Unitats formatives que el componen: UF 1: Edició i captura d'esquemes. 63h UF 2: Simulació de circuits electrònics. 36h UF 3: Disseny i construcció de circuits electrònics. 63h UF 4: Posada a punt i documentació de …
  • Teacher: ANTONIO VASCO RODRIGUEZ [PROF]