CFGS Manteniment electrònic

Available courses

M01 Equips microprogramables

 • Teacher: LUIS IGNACIO BALLARÀ GARCIA [PROF]
 • Teacher: MONTSERRAT CARBONELL MAÑE [PROF]

M02 Manteniment d'equips de radiocomunicacions

 • Teacher: MONTSERRAT CARBONELL MAÑE [PROF]

M03 Manteniment d'equips de veu i dades

 • Teacher: LUIS IGNACIO BALLARÀ GARCIA [PROF]

M04 Manteniment d'equips d'electrònica industrial

UF1 Control i regulació de velocitat de motors (18-09-2019/25-11-2019)

UF2 Controladors lògics programables (26-11-2019/31-03-2020)

UF3 Xarxes industrials (01-04-2020/29-04-2020)

UF4 Manipuladors i robots (04-05-2020/29-05-2020) • Teacher: TOMAS GARCIA VERDUGO [PROF]

M05 Manteniment d'equips d'àudio


Mòdul profesional 5: Manteniment d'equips d'àudio.

Durada: 66h

Unitats formativves que el componen:

UF 1: Funcionament d'equips d'àudio. 24h

UF 2: Verificacions d'equips d'àudio. 24h

UF 3: Diagnosi i reparació d'equips d'àudio. 18h
 • Teacher: CARLES HERVAS CASTILLO [PROF]

M06 Manteniment d'equips de vídeo

 • Teacher: MONTSERRAT CARBONELL MAÑE [PROF]

M07 Circuits electrònics analògics


Mòdul professional 8: Circuits electrònics analògics.

Durada:  231h

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Circuits analògics passius. 60h

UF 2: Circuits analògics actius bàsics. 68h

UF 3: Aplicacions de circuits analògics. 68h

UF 4: Disseny de circuits analògics. 35h
 • Teacher: LUIS IGNACIO BALLARÀ GARCIA [PROF]

M08 Tècniques i processos de muntatge i manteniment d'equips electrònics

Mòdul professional 8: Tècniques i processos de muntatge. Durada:  231h Unitats formatives que el componen: UF 1: Edició i captura d'esquemes. 63h UF 2: Simulació de circuits electrònics. 36h UF 3: Disseny i construcció de circuits electrònics. 63h UF 4: Posada a punt i documentació de …
 • Teacher: ANTONIO VASCO RODRIGUEZ [PROF]

M09 Infraestructures i desenvolupament del manteniment electrònicMòdul professional 9: Infraestructures i desenvolupament del manteniment electrònic.

Durada:  66h

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Planificació del manteniment. 22h

UF 2: Gestió del manteniment. 22h

UF 3: Gestió dels recursos humans i materials. 22h

 • Teacher: ANTONIO VASCO RODRIGUEZ [PROF]

M12 Projecte de manteniment electrònic

 • Teacher: TOMAS GARCIA VERDUGO [PROF]