Cursos disponibles

Pla d'acció tutorial (Tutoria)

Categoria: Miscellaneous

Curs de seguiment del PAT del centre i totes les activitats de tutoria dels diferents grups del centre

Servei d'Orientació Acadèmica i Professional

Categoria: Miscellaneous

SERVEI D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL


  • Professor: ISABEL MIQUEL RODRIGUEZ [PROF]