Available courses

Pla d'acció tutorial (Tutoria)

Category: Miscellaneous

Curs de seguiment del PAT del centre i totes les activitats de tutoria dels diferents grups del centre

Servei d'Orientació Acadèmica i Professional

Category: Miscellaneous

SERVEI D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL


  • Teacher: ISABEL MIQUEL RODRIGUEZ [PROF]