Available courses

Pla d'acció tutorial (Tutoria)

Category: Miscellaneous

Curs de seguiment del PAT del centre i totes les activitats de tutoria dels diferents grups del centre
 • Teacher: ROSA AYMERICH SOLA [PROF]
 • Teacher: MARIAN CASELLAS BONET [PROF]
 • Teacher: GEMMA CASES MENTA [PROF]
 • Teacher: ANNA CHAPARRO SÀNCHEZ [PROF]
 • Teacher: JOSEP M. CLOSA DOMÍNGUEZ [PROF]
 • Teacher: EMILIA GASSO CISTERO [PROF]
 • Teacher: INES JIMENEZ BARRANTES [PROF]
 • Teacher: JUAN M LINARES MARTIN [PROF]
 • Teacher: SILVESTRE MELIA BUILS [PROF]
 • Teacher: SÍLVIA MULA ROCA [PROF]
 • Teacher: MONTSERRAT PELFORT TENIAS [PROF]
 • Teacher: MIREIA SALA GASTON [PROF]
 • Teacher: MANUEL SEGARRA SOBRAL [PROF]
 • Teacher: JOSEP SURROCA GIMÉNEZ [PROF]

Servei d'Orientació Acadèmica i Professional

Category: Miscellaneous

SERVEI D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL


 • Teacher: ISABEL MIQUEL RODRIGUEZ [PROF]